Serva bilen själv

Posted on by Erik Persson

Car service inside

Att ge bilen en service mellan varven behöver inte alls vara kostsamt, då du kan göra en del saker själv, även om du inte har mekarkunskaper att dra fram ur bakfickan. Är du en av de som trotts allt sitter på en del kunskap, ja då kan du göra bra mycket, så länge det är inom bilens ramar för garanti.De flesta nya bilar har garantier som kallas nybilsgaranti. Vad den innefattar är olika för olika märken och för att garantin ska gälla måste all service ske hos en auktoriserad bilverkstad och inom de intervaller som anges. Volvo till exempel, har en tvåårig nybilsgaranti, som täcker utrustningen i köpeavtalet och bilen. Fel som fanns  vid leverans och fel som uppstår under garantitiden täcks av denna garanti, men täcker inte utrustning som har särskild garanti.Byta lampa, kolla olja och fylla på spolarvätska är enkla saker att ta sig för, det brukar normalt sett finnas angivet i handboken hur du går tillväga. För att veta vilken lampa som är trasig kan man starta bilen och se till att lamporna lyser och sedan kliver man ut för att lokalisera den defekta lampan. Att byta glödlampan klarar de allra flesta, problemet i de nyare modellerna kan vara bristen på utrymme för händer.